Informacja o zdjęciach

Wszystkie zdjęcia na tej stronie wykonane są przeze mnie. Jeśli autorem zdjęcia jest ktoś inny, to zdjęcie takie jest podpisane. -Capricorn-

Zdjęcia na portalu są chronione prawami autorskimi - zabrania się ich kopiowania bez pozwolenia autora!

Maści

"...Każda bryka malowana
     w trzy ogniste farbki
I trzy są końskie maści:
     od sufitu
     od dębu
     od marchwi..."
Miron Białoszewski - Karuzela z Madonnami


Tutaj znajdą się opisy końskich maści.

Artykuł w budowie

 

black - kara

bay - gniada

chestnut, sorrel - kasztanowata (cisawa)

jasnokasztanowata - light chestnut

golden chestnut - złotokasztanowata

dark chestnut - brunatnokasztanowata

liver chestnut - ciemnokasztanowata, kasztan wątrobiany

flaxen chestnut - kasztanowata z konopiastą (jasną) grzywą i ogonem

light bay jasnogniada

dark bay - ciemnogniada

seal brown - skarogniada

fleabitten grey - siwa z hreczką

grey - siwa

dun - bułana

buckskin - jelena

bay pintaloosa, bay tobiano appaloosa - gniadosrokatotarantowata tobiano

red roan - gniadodereszowata

strawberry roan - kasztanowatotarantowata

silver grullo - myszatostrebrna

smoky cream - kremowa przydymiona

black silver - karosrebrna

appaloosa - tarantowata

perlino tobiano - perłowosrokata tobiano

champagne - szampańska

palomino - izabelowata

raven black - kruczokara

splash white - plamista biała

 

Artykuł w budowie

 

kara - black

gniada - bay

kasztanowata (cisawa) - chestnut, sorrel

jasnokasztanowata - light chestnut

złotokasztanowata - golden chestnut

brunatnokasztanowata - dark chestnut

ciemnokasztanowata, kasztan wątrobiany - liver chestnut

kasztanowata z konopiastą (jasną) grzywą i ogonem - flaxen chestnut

jasnogniada - light bay

ciemnogniada - dark bay

skarogniada - seal brown

siwa z hreczką - fleabitten grey

siwa - grey

bułana - dun

jelena - buckskin

gniadosrokatotarantowata tobiano - bay pintaloosa, bay tobiano appaloosa

gniadodereszowata - red roan

kasztanowatotarantowata - strawberry roan

myszatostrebrna - silver grullo

kremowa przydymiona - smoky cream

karosrebrna - black silver

tarantowata - appaloosa

perłowosrokata tobiano - perlino tobiano

szampańska - champagne

izabelowata - palomino

kruczokara - raven black

plamista biała - splash white

 

Napisane na podstawie:

 Koń i Jeździectwo

Zdzisław Baranowski

 KAW 1989

MAŚCI THE COLORS
podstawowe foundation
jednobarwne simple
złożone composite
mieszane mixed
wielobarwne multicoloured
wtórne derived

 

MAŚCI I ODMASTKI COLORS AND SHADES
biały (z urodzenia) white (foaled)
biały mleczny milky white
biały porcelanowy porcelain white
kremowo-biały, brudno-biały creamy-white, dirty-white
siwy grey, gray
szpakowaty slaty blue grey
szpakowaty ciemny dark grey
stalowo-siwy iron grey
siwy hreczkowaty fleabitten grey gray
siwy dropiaty speckled gray
siwy jabłkowity dappled gray
kary black
kary kruczy (z połyskiem) coal black
kary wrony (matowy) dull black
kasztan, cisawy chestnut
kasztan jasny light chestnut
kasztan ciemny dark, liver chestnut
kasztan płowy washed out chestnut
kasztan brudny maroon chestnut
kasztan złoty golden chestnut
izabelowaty isabella
bułany dun colored
bułany pospolity, zwykły ordinary dun
bułany jasny light dun
bułany ciemny, bury dark dun
gniady bay
gniady jasny light bay
gniady złoty bright, clear, golden bay
gniady płowy fawn, tawny bay
gniady ciemny dark bay
gniady wiśniowy plum bay colored
karo-gniady, skarogniady brown bay
myszaty mouse colored
jasny myszaty light mouse colored
ciemny myszaty dark mouse colored
wilczaty wolf colored, yellow dun
jasny wilczaty light yellow dun
ciemny wilczaty dark yellow dun
srokaty skewbald, piebald
kasztanowaty srokaty skewbald (chestnut and white)
gniado srokaty skewbald (brown and white)
karo srokaty piebald (black and white)
tarantowaty leopard
dereszowaty roan
kasztanowato-dereszowaty strawberry, chestnut roan
gniado-dereszowaty dark red, sorrel roan
karo-dereszowaty blue roan
© 2017 ModeleKoni.pl. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme

Tagi